Przewód doktorski

Akademia Sztuk Pięknych — Poznań
01.01.99-02.01.99