Rezonans - nad Kaczycami frunie 27 bocianów

Centrum Kultury Zamek — Poznań
21.01.12-19.02.12