Mediations Biennale

Muzeum Archidiecezjalne — PoznaƄ
14.09.12-14.10.12