Imiona Czasu

Galeria Miejska Arsenał — Poznań
03.01.01-04.01.01